Här kommer jag fylla på med diverse information om återförsäljare, tillverkare och annat smått och gott rörande ångleksakernas historia i Sverige.

Även om det finns fler tillverkare av leksaks- och miniatyrångmaskiner handlar det här mest om pionjärerna samt de som haft en kommersiell tillverkning.

Redan vid tiden runt 1870 nämns miniatyrångmaskiner, frågan är dock om dessa gjordes i några större serier eller var mer att betrakta som hobbyprojekt. Vid sekelskiftet fanns dock ett stort intresse för ångleksaker, och flera svenska tillverkare var verksamma. Produktionen pågick fram till första världskriget, då brist på material gjorde det svårt att fortsätta. Efter kriget tycks det inte ha funnits någon tillverkning, troligen på grund av konkurrens från de stora tyska tillverkarna. Först efter andra världskriget återupptog flera svenska tillverkare produktionen av ångmaskiner. Under 1960-talet blev dock konkurrensen från bl.a. den tyska tillverkaren Wilesco alltför stor, och inte förrän 1975 gjordes återigen ett försök.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek. Klicka på länken under respektive avsnitt för att se källhänvisningar.

Om ni har ytterligare information, synpunkter eller hittar felaktigheter får ni gärna höra av er till mig på

Senast uppdaterad februari 2024.

Peter Olausson © 2013-2024

Innehåll


Svenska tillverkare vid seklets början, 1888-1920


Lars Nilsson, Lasstorp

En av de första, och absolut en av de största vad gäller tekniskt kunnande, var Lars Nilsson som under sin verksamma period mellan 1895 och 1916 tillverkade en stor variation av olika modeller. Allt från en enkel vertikal oscillerande modell, ånglok mm till avancerade ångfartyg med en längd en bit över metern. Han hade sin affär på Norrmalm i Stockholm där han sålde sina leksaker under julmånaden.

Lars Nilsson (född 1854, död 1942) reste i unga år tillsammans med sin bror till Stockholm där de tillsammans hade en vedgård och sålde kluven ved. Han hade även en verkstad i Stockholm.

Efter några år återvände han med sin familj till hemtrakten, där han tillverkade ångmaskiner, lok och fartygsleksaker på sin gård Lasstorp, Österåkers kommun i Sörmland. Leksakerna målades av hans dotter Selma. Han gjorde egna formar, gjutverktyg och övriga verktyg, bl.a en liten svarv, och tillverkade själv alla detaljer till leksakerna.

Lars Nilsson kallade sig själv Kungl. Hofleverantör, men det är inte belagt att detta stämmer, kanhända att han sålde en eller flera leksaker till hovet. På Nordiska Museet finns en ångbåt som tillhört den kända diplomaten och affärsmannen Raoul Wallenberg.

Genom annonser i flertalet dagstidningar har det gått att spåra hur Lars Nilsson hyrt in sig på olika adresser i Stockholm. Affären hade öppet under julmånaden 1/12 - 24/12 varje år.

 • 1895 - 1897 Rådmansgatan 41
 • 1898 - 1906 Döbelnsgatan 6
 • 1907 - 1908 Birger Jarlsgatan 27
 • 1909 Norrlandsgatan 15
 • 1910 Birger Jarlsgatan 22
 • 1911 Regeringsgatan 52
 • 1912 Jakobsbergsgatan 6
 • 1913 Regeringsgatan 54
 • 1914 Norrlandsgatan 5
 • 1915 Lasstorp
 • 1916 Gref Turegatan 34A

I annonsen från 1915 syns en prislista över de olika ångleksakerna han tillverkade; månadslönen för en arbetare var 1915 mellan 70-80kr. Enligt uppgift tillverkades inga leksaker efter 1923.

Klicka här för att få se mer av hans produktion.


Carl Särenholm, Eskilstuna

Fabrikör Carl Särenholm från Eskilstuna är en av de tidiga tillverkarna av små, högkvalitativa ångmaskiner. År 1898 såldes dessa ångmaskiner genom grossister som Gustaf Sylvén Jr samt Albert Brunskog, också de från Eskilstuna.

Carl Särenholm började sin verkstadsverksamhet i Eskilstuna runt 1895. Företaget hade sina egna lokaler vid hörnet av Strandgatan och Klostergatan. Fabriken utökades flera gånger i takt med att verksamheten växte.

Carl Särenholm hade redan vid tolv års ålder börjat inom verkstadsindustrin och fortsatte sedan med vidareutbildning utomlands, inklusive i Tyskland och Frankrike.

Företaget fokuserade initialt på tillverkning av ritbestick och andra instrument, för att senare övergå till produktion av pressade artiklar av stål och metall. Under 1930-talet övertog Särenholm Eskilstuna Våg- och Kassaskåpsfabrik, vilket ledde till affärsutvidgning och omvandling till ett aktiebolag.

Klicka här för att få se mer av hans produktion och historia.


E. G. Olsson, Torp, Moheda

Erik Gustav Olsson började sin yrkesbana 1880 som finmekaniker hos Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. 1883 flyttade han till Torps bruk i Småland där han tog anställning på Torps Mekaniska Verkstad. 1896 startade han sin egen verksamhet, E. G. Olssons Mekaniska Verkstad. Han fick flera patent på bl.a ägglådelås och kofferthandtag.

Redan 1887 tillverkade han miniatyrångmaskiner som såldes via annonser i dagstidningar. I hans sortiment förekom omkring sex olika ångmaskiner med priser mellan 1.50 och 12 kr. Han fortsatte att tillverka sina miniatyrångmaskiner med tillhörande cirkelsåg och hammarverk fram till sin död 1929.

1896 fick han ett hedersdiplom för sin miniatyrångmaskin på "Industri- och Slöjdutställningen i Malmö". Påföljande år, 1897, var han med på "Konst och Industriutställningen i Stockholm" där han förevisade en liten träsvarv jämte miniatyrångmaskin. För detta erhöll han en bronsmedalj samt ett diplom undertecknat av kronprins Gustav. Diplomen finns bevarade hos Alvesta Järn- och Metallförädling AB, som grundades 1938 av sonen till Erik Gustav samt ytterligare fem anställda.

Mellan åren 1906 till 1923 har försäljningen av ångmaskinerna övergått till hans bror, Alfred Olssons Verkstad i Moheda.

Klicka här för att få se mer av hans produktion och historia.


Efterkrigstidens svenska tillverkare, 1945-1960

Efter andra världskrigets slut fanns ett behov av leksaker, och då stora delar av Europa fortfarande låg i ruiner fanns möjligheter för svenska verkstäder att tillverka ångmaskiner för den inhemska marknaden.


ADE, Insjön

Den kanske mest framgångsrika tillverkaren av ångmaskiner var August Danielsson från Insjön i Dalarna med sitt företag ADE. Han hade startat sitt företag redan 1914 med tillverkning av el-produkter och senare också leksaksmotorer. År 1947 börjar han tillverka en ångmaskin som ett par år senare följs av en lokomobil och en traktor, alla baserade på samma ångpanna och maskin. Han hade dessutom ett patent på maskindelen som var av oscillerande typ med fram och backgång. Förutom ångmaskinerna finns också ett tåg som drivs med ånga.

Försäljningen skedde dels i den egna basaren i anslutning till fabriken, men de flesta såldes antagligen via Clas Ohlsson, som också är från Insjön. Även ett annat Insjön-företag, Metallslöjd, sålde ångmaskinerna från ADE. ADE gjorde dessutom en modell för Eskader i Stockholm.

Företaget hade som mest runt 5-6 personer anställda och var verksamt in på 60-talet då det lades ner pga åldersskäl.

Klicka här för att få se mer av ADE's produktion och historia.


Alga ångturbin

Alga, som är mest känt för sin ångmaskin, John Ericsson, gjorde redan tidigare en ångturbin. Den designades av S. Berggren för Alga och såldes via Hobbyförlaget i Borås under tiden runt 1950. Det blev dock ingen större succe då hela partiet reades ut till en fjärdedel av priset redan efter ett år.

Klicka här för att få se mer om Alga.


Bröderna Fernström, Stockholm

En rätt okänd tillverkare är Bröderna Fernströms mekaniska verkstad med adress Kungsholmstorg 3-11 i Stockholm. De tillverkade en enkel horisontell maskin med oscillerande cylinder, eldhuset målat i tegelimitation. Maskinen finns med i julannonsen från Nordiska Kompaniet 1946.

I Stockholms telefonkatalog fanns de listade som Bröderna Fernström, Mek verkstad, Mek leksaker sport o fiskeriartiklar. Verkstaden såldes 1949.

Klicka här för att få se mer om Bröderna Fernström.


EHÅ-Fabriken, Tranås

En tillverkare som jag ännu har väldigt lite information om är EHÅ-fabriken från Tranås, grundad av E. Hallén.

Han var verksam mellan 1947 och 1955 och tillverkade bl.a ett ångdrivet tåg. Troligt är att han dessutom tillverkade ett antal ångmaskiner som såldes via Clas Ohlsson, Wentzels med flera. Han kan dessutom vara tillverkaren bakom PUBs ångmaskin.

Maskinerna är enkelt utförda och är oftast målade i en grön strukturfärg.

Jag har ännu inte hittat någon dokumentation som knyter de här ångmaskinerna till EHÅ-fabriken varför de här uppgifterna är osäkra. Enligt uppgift fanns ytterligare en leksakstillverkare verksam i Tranås som kan ha varit tillverkare av ångmaskiner.

Klicka här för att få se mer om EHÅ-Fabriken.


Lemeco, Hägersten, Örbyhus

Lemeco grundades av Rune Heurlen runt 1946 som Mekano-Leksaker. Man bytte dock namn till Lemeco 1948. De första åren höll man till på Spångavägen i Ängby. 1950 flyttade man till Hägersten där man var kvar till början av 1960-talet för att sedan flytta till Örbyhus i Uppland.

Lemeco är mest känt för sina bilar och sällskapsspel.

Klicka här för att få se mer om Lemeco.


Machinator, Lidingö

Machinator på Lidingö, var verksamma mellan 1945-52. Maskinerna såldes av bl.a NK, PUB och Swings Sportdepå.

Klicka här för att få se mer om Machinator.


PAF - Made in Sweden

Tillverkningen skedde från 1947 i ett arbetsmarknadsprojekt i Sociala Huset i Göteborg initierat av Göteborgs Stad. Uppdraget var att inrätta och leda ett arbetsinstitut samt sörja för en utvidgad yrkesutbildnings- och omskolningsverksamhet för partiellt arbetsföra (troligen är namnet PAF en akronym för Partiellt ArbetsFöra).

Förutom maskinen till höger tillverkades även en enkel oscillerande maskin med bas i plåt.

Klicka här för att få se mer om PAF.


E.R.A. Mekaniska Verkstäder AB

Under åren runt 1951-1952 förekom ett flertal annonser om försäljning av ett större antal leksaksångmaskiner. Tillverkaren var E.R.A. Mekaniska Verkstäder AB i Stockholm, som på grund av annan verksamhet sålde ut sitt lager samt verktyg för tillverkning.

Som en kuriositet kan nämnas att i januari 1955 köptes ångfartyget Gustavsberg II till ett pris av 900 kr, för att ett halvår senare säljas vidare i utbyte mot 30 punktsvetsaggregat.


Okänd tillverkare #1

En ångmaskin som med stor sannolikhet är svensktillverkad, men jag har inte hittat några referenser till den. En udda detalj är att den inte har någon säkerhetsventil, istället sitter en gängad skruv i skorstenen som används för att fylla på vatten. Den är troligen inget hembygge då jag har två olika examplar av den.


Okänd tillverkare #2

Den här ångmaskinen såldes av Clas Ohlsson 1947-48 både som en färdig maskin och som en byggsats. Jag har inte hittat någon ytterligare information om tillverkaren, men den kan mycket väl vara svensk-tillverkad.


Okänd tillverkare #3

Den här ångmaskinen såldes av Clas Ohlsson 1950-51 både som en färdig maskin och som en byggsats. Jag har inte hittat någon ytterligare information om tillverkaren, men den kan mycket väl vara svensk-tillverkad.


Den sista svenska leksaksångmaskinen?

År 1975 kommer Algas John Ericsson. Mig veterligen har därefter inga försök gjorts med att tillverka leksaksångmaskiner i Sverige. Idag importeras i stort sett alla ångmaskiner från Wilesco i Tyskland och Mamod i England, dessutom finns de mer hobbyartade maskinerna från Stuart i England och Saito i Japan.


Alga

Med en marknad som i stort sett domineras av de två stora tillverkarna, Wilesco och Mamod, försöker sig svenska Alga på att 1975 lansera en egen ångmaskin med namnet efter uppfinnaren John Ericsson. Maskinen är uppbyggd med säkerhet i fokus, och trots en spännande design fick den svårt att konkurrera med de övriga och den slutar tillverkas ett par år senare. Maskinen finns med i Clas Ohlsons katalog från 1977-78 till ett pris av 210 kronor.

Förutom ångmaskinen gjorde man också några tillbehör i form av en slip, en svarv samt en drivlina.

Klicka här för att få se mer om Alga och John Ericsson.


De första återförsäljarna under perioden 1870-1900

Historien tar sin början runt 1870 då de första leksaksångmaskinerna för kommersiellt bruk börjar tillverkas i Tyskland, främst i den tyska leksaksstaden Nürnberg. Dessa ångmaskiner hittar sin väg till Sverige genom importörer.


F. Gustavson, Göteborg

En av de tidigaste importörerna av ångmaskiner tycks ha varit F. Gustavson i Göteborg. Redan 1888 erbjöds ett sortiment av ångmaskiner med priser från 5 kr upp till 100 kr, vilket var betydande belopp för tiden. Trots detta verkar försäljningssuccén ha uteblivit, då man redan två år senare började sälja ut delar av sortimentet, inklusive ångmaskiner.

Tyvärr finns inga bilder tillgängliga för ångmaskinerna, endast textbaserade beskrivningar är tillgängliga.

Katalog från F. Gustavson 1890.

Numa Peterson, Stockholm

I Stockholm fanns Numa Peterson som redan 1878 hade ångmaskiner i sitt sortiment. Katalogen från 1889 visar ett stort sortiment av ångmaskiner från bland annat Ernst Plank i Nürnberg. I tidningen Dagligt Allehanda från 1891 skriver man:
"Numa Peterson låter svårligen inrangera sig i någon grupp af det skäl, att hans affär på visst sätt kan sägas vara allenastående i sitt slag. Hos honom finner man i en mängd mönster ramar till fotografiporträtt af olika metaller samt i trä och plysch, barometrar och termometrar, fotografiapparater från 10kr. till högre pris, miniatyrångmaskiner, laterna magica till pris, vexlande mellan 1kr. 50 öre och 300 kr."

Numa Peterson inledde sin karriär som apotekare i Vadstena men lämnade yrket år 1874 för att ägna sig åt affärsverksamhet. Med ett starkt tekniskt intresse drev han en betydande butik på Hamngatan i Stockholm, specialiserad på försäljning av fotografiartiklar, leksaker, fonografer, kemiska och fysikaliska apparater, samt sjukvårdsmateriel. Dessutom bedrev företaget egen tillverkning av kameror och andra tekniska produkter, inklusive taxametrar för de första droskbilarna.

Numa Peterson erhöll status som hovleverantör runt 1890 och hade verksamheter på flera adresser i Stockholm. Efter Numas bortgång år 1902 övertogs företaget av hans son Mortimer och gick senare i konkurs år 1911.

Bilder ur Numa Petersons katalog 1889

Bilder ur Numa Petersons katalog 1909. Man har nu flyttat från Hamngatan till hörnet av Drottninggatan/Mästersamuelsgatan. Katalogen är intressant då den innehåller bilder av de olika kontoren och avdelningarna. I sortimentet finns bl.a en ångmaskin från tyska Schoenner.

Joseph Leja, Stockholm

Joseph Leja, som senare blev Nordiska Kompaniet, inkluderade ångmaskiner från Ernst Plank i sina kataloger från slutet av förra seklet.

Bilder ur Joseph Leja katalog 1896-97.

C.F. Arwidssons, Göteborg

En annan tidig importör av ångmaskiner var C.F. Arwidssons, även denne från Göteborg. Redan år 1886 presenterades ett urval av ångmaskiner på en helsida i Göteborgsposten. I priskuranten från 1892 återfinns ett antal ångmaskiner, sannolikt tillverkade av Schoenner i Nürnberg, Tyskland. Detta sortiment fortsätter att vara tillgängligt några år senare och återfinns även i priskuranten för 1894-95.

Bilder ur C.F. Arwidssons katalog 1892.

Albert Brunskog, Eskilstuna

Under den senare delen av 1890-talet finns Albert Brunskog från Eskilstuna med ett sortiment av ångmaskiner, inklusive produkter från bland annat Carl Särenholm, även denne från Eskilstuna. Tyvärr led Albert Brunskog ekonomiska svårigheter och försattes i konkurs år 1904 som grosshandlare.


Otto Grahns Pappershandel, Lund

Otto Grahns Pappershandel etablerades redan 1886. I jul-katalogen från 1898 finns ett antal ångmaskiner med i sortimentet. Dessa verkar vara av tyskt ursprung och då troligen tillverkade av Schoenner i Nürnberg.


Hobby- och specialist-butikerna


Forsners Fotografiska Magasin, Stockholm

Trots namnet var Forsners Fotografiska Magasin på Klarabergsgatan 44 i Stockholm känt för att erbjuda ett omfattande sortiment av tekniska artiklar och mekaniska leksaker. Företaget etablerades i Stockholm 1902 och var aktivt fram till 1933/34. Vid den tiden bröts leksaksavdelningen ut som ett separat företag med namnet Mekanex (se nedan).

I katalogen från 1911, som omfattar 130 sidor, presenterades över 50 olika varianter av ångmaskiner, importerade från tyska tillverkare såsom Bing, Josef Falk och Carette. Forsners Fotografiska Magasin marknadsförde särskilt sitt sortiment inför julen och hade stora annonser i tidningar som Svenska Dagbladet.

Forsners 1911 - med ett stort urval av ångmaskiner och varmluftsmaskiner från tyska tillverkare.

Mekanex, Stockholm

När Forsners Fotografiska Magasin stängde sin butik 1933/34 skapades ett nytt företag av leksaksavdelningen, och detta nya företag fick namnet Mekanex. Mekanex växte till att bli en av Stockholms största leksaks- och hobbyaffärer och hade sin verksamhet på Drottninggatan 9. Den fortsatte att vara en framträdande aktör i branschen fram till 1965 då den stängde för gott.

Annonser från Dagens Nyheter, julen 1935.

Hasselblad-Scholanders, Stockholm

Det var inte ovanligt för fotografiska magasin att inkludera leksaker i sitt sortiment. I en annons från tiden runt 1910 lockade Hasselblad-Scholanders till sin julutställning på Hamngatan 20 i Stockholm. Detta visar på trenden bland fotografi- och teknikbutiker att erbjuda inte bara fotografiska produkter utan även leksaker och tekniska artiklar för att locka kunder och dra nytta av julhandeln.


Eskader, Stockholm

En klassisk butik vad gäller ångmaskiner är Eskader på Östermalm i Stockholm som startade redan 1931. Den första ångmaskinen sålde man 1933. Förutom att vara återförsäljare har man även tagit fram ett par egna modeller, bland annat en ADE-maskin anpassad för att användas i båtmodeller. Ännu idag finns ett stort sortiment av ångmaskiner från främst Stuart men även Wilesco och Mamod.


Wentzels, Stockholm

Wentzels startade sin verksamhet 1934 och är framförallt förknippade med modellflyg och senare också övrigt modellbygge, tågbanor, skeppsmodeller, tennsoldater mm. Ångmaskiner verkar ha förekommit rätt sparsamt, men år 1950 fanns ändå ett par maskiner med i sortimentet.


De stora varuhusen och postorderfirmorna


Åhlen & Holm

Varuhuset Åhlen & Holm grundades 1899 i Insjön av Johan Petter Åhlén och Erik Holm. Åhlen & Holm blev snabbt ett framgångsrikt företag och är känt för sitt breda sortiment och tillgänglighet för allmänheten. Under 1900-talet erbjöd Åhlen & Holm ett omfattande utbud av leksaker, inklusive mekaniska leksaker och ångmaskiner.

I 1909 års katalog från Åhlen &Holm finns fyra enklare ångmaskiner, troligen av tyskt ursprung. I katalogen finns dessutom dynamobiler och även en automobil från tyska Hess. Dessa drivs med ett svänghjul som vevas igång. Även i senare kataloger finns ångmaskiner från tyska tillverkare.


Nordiska Kompaniet

Varuhuset NK (Nordiska Kompaniet) grundades 1902 i Stockholm av Josef Sachs. NK blev snabbt ett exklusivt varuhus och är känt för sitt lyxiga sortiment och höga kvalitet på varor, inklusive leksaker. Under 1900-talet erbjöd NK ett brett utbud av exklusiva leksaker, inklusive mekaniska och pedagogiska leksaker.

Bland ångmaskinerna återfinns NKs egna ångmaskin, av oscillerande typ och relativt stor. Basplattan var gjord i masonit.


PUB

Varuhuset PUB (Paul U. Bergström) grundades 1882 i Stockholm av Paul U. Bergström. PUB blev snabbt ett populärt varuhus och är särskilt känt för sitt breda utbud av varor, inklusive leksaker. Under 1900-talet hade PUB ett omfattande sortiment av ångmaskiner och andra mekaniska leksaker. En av de unika produkterna var "PUBs Ångmaskin", en ångmaskin som såldes under varuhusets eget namn.


Clas Ohlson, Insjön

Postorderfirman Clas Ohlson etablerades i Insjön år 1918. Man har haft ångmaskiner i sitt sortiment under en lång tid, och än idag säljs ångmaskiner från Wilesco.

Under 1930-talet importerades tyska ångmaskiner från bl.a Doll & Co. Från slutet av 1940-talet till början av 1960-talet hade man ett flertal olika modeller från svenska tillverkare, främst ADE som också var från Insjön.

De svenska maskinerna konkurrerades ut av främst Wilesco i början av 1960-talet, vilket även syns på katalogens framsida med en rad Wilesco-maskiner.


Hobbyförlaget, Borås

En annan postorderfirma som sålde ångmaskiner och andra hobbyartiklar var Hobbyförlaget i Borås. Företaget etablerades cirka 1944 och var aktivt fram till 1971. Ångmaskiner fanns med i sortimentet fram till ungefär 1950.

En intressant detalj hos de senare ångmaskinerna var att de hade en inbyggd säkerhetsfunktion för att skydda mot torrkokning, något som jag aldrig har sett på någon annan ångmaskin.


Okapi, Stockholm

Grossistfirman Okapi i Stockholm var främst inriktade på leksaks- och hobbyartiklar vilket de sålde över postorder. I katalogen från 1948-49 finns fem olika ångmaskiner varav Nr.807 är tillverkad av Bröderna Fernström, de övriga är av okänt fabrikat.

Okapi 1948-1949.

En underhållande men inte helt ofarlig leksak

Leksaksångmaskinerna var inte helt ofarliga, och det var lätt att skada sig eller orsaka eldsvådor om man inte var uppmärksam. Utöver risken att bränna sig på het ånga eller råka ut för torrkokning fanns självklart även brandrisken. Fram till mitten av 1950-talet, när Meta-tabletterna började användas, drevs ångmaskinerna med sprit. Följande urklipp från dagstidningarna illustrerar ett antal olyckor som inträffade.