ADE, August Danielssons Elektriska från Insjön började som ett postorderföretag med inriktning på radioutrustning under 1920-talet. Från slutet av 1940-talet till någon gång under 60-talet tillverkade man en serie stationära ångmaskiner, ångtraktorer och ånglok.

Patentet 121300 som man fick 1948 beskriver hur man på ett enkelt sätt styr hastighet och riktning med hjälp av en svängbar slid.