Tillverkningen skedde från 1947 i ett arbetsmarknadsprojekt i Sociala Huset i Göteborg initierat av Göteborgs Stad. Uppdraget var att inrätta och leda ett arbetsinstitut samt sörja för en utvidgad yrkesutbildnings- och omskolningsverksamhet för partiellt arbetsföra (troligen är namnet PAF en akronym för Partiellt ArbetsFöra).