Erik Gustav Olsson började sin yrkesbana 1880 som finmekaniker hos Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. 1883 flyttade han till Torps bruk i Småland där han tog anställning på Torps Mekaniska Verkstad. 1896 startade han sin egen verksamhet, E. G. Olssons Mekaniska Verkstad. Han fick flera patent på bl.a ägglådelås och kofferthandtag.

Redan 1887 tillverkade han miniatyrångmaskiner som såldes via annonser i dagstidningar. I hans sortiment förekom omkring sex olika ångmaskiner med priser mellan 1.50 och 12 kr. Han fortsatte att tillverka sina miniatyrångmaskiner med tillhörande cirkelsåg och hammarverk fram till sin död 1929.

1896 fick han ett hedersdiplom för sin miniatyrångmaskin på "Industri- och Slöjdutställningen i Malmö". Påföljande år, 1897, var han med på "Konst och Industriutställningen i Stockholm" där han förevisade en liten träsvarv jämte miniatyrångmaskin. För detta erhöll han en bronsmedalj samt ett diplom undertecknat av kronprins Gustav. Diplomen finns bevarade hos Alvesta Järn- och Metallförädling AB, som grundades 1938 av sonen till Erik Gustav samt ytterligare fem anställda.

Mellan åren 1906 till 1923 har ångmaskinerna övergått till Alfr. Olssons Verkstad i Moheda.

Se också En historia om ångleksaker i Sverige.