Den här modellen är byggd i undervisningssyfte och kommer troligen från något läroverk, eventuellt från Uppsala. Cylindern är uppskuren och försedd med en glasskiva för att visa hur kolv och ventiler samverkar.