En okänd tillverkare, möjligtvis svensk. Den ser ut att vara ett hemmabygge men då jag har två identiska modeller antar jag att den kan ha tillverkats eller vara en skolmodell. Påfyllningspluggen är lite annorlunda då den skruvas in i skorstenen.