En något enklare modell tillverkad av Carl Särenholm från Eskilstuna. Maskinen såldes genom annonser i bl.a Svenska Dagbladet till en kostnad av 4 kronor år 1899.