Lokomotiv med tender från Märklin i skala 1. Längden inklusive tender är 54cm. Den har en namnskylt, 'Gustaf af Uhr', oklart om det har något med tidigare ägare att göra eller om den fått namn efter Gustaf af Uhr som var med och utvecklade järnvägen i Sverige. Modellen CE4021 finns i ett antal olika varianter och har även ändrats över åren. Jag har inte hittat någon referens till just den här varianten, men gissar att den tillverkades nån gång under 1920-30-talet.