Modell 402 är en av de klassiska ångmaskinerna från Märklin. Det är konverterbar och kan sättas ihop som en vertikal, överliggande eller lokomobil version.

Originallådan visar att den även var tänkt som kraftkälla till Märklins meccano-liknande konstruktionsset. "Metallbaukasten". Lädan kan dateras till omkring 1925-1929. Även ett inspektions kvitto som visar att maskinen passerat kvalitetskontrollen följde med, tillsammans med några verktyg och andra tillbehör.

Den vanligaste kombinationen är som lokomobil.