Mamod är en av de mest kända tillverkarna av ångleksaker i England. Bolaget grundades år 1935 av Geoffrey Malins. De första modellerna påminner om modellerna från Bowman, men dessa upphörde snart och ersattes med Mamods egen design. Under 1980-talet togs Mamod över av Thomas Johnson Ltd, med address i Reading. Mamod existerar fortfarande och är en av ett fåtal företag som fortfarande tillverkar leksaksångmaskiner i större skala.