Rörmokarna Wilhelm Krauss, Johann Mohr, Emil Bell och Mathias Lechner etablerade den 1:a januari 1895 en fabrik för tillverkning av plåtleksaker. Inriktningen på tillverkningen var enkla ångmaskiner, varmluftsmaskiner samt tillbehör till dessa. Leksakerna marknadsfördes av stora grossister som Ullmann & Engelmann, Fürth, A. Wahnschaffe, Nuremberg med flera. Utöver detta sökte man dessutom samarbete med andra ångmaskinstillverkare. Man tillverkade ett antal olika modeller av ångmaskiner och varmluftsmaskiner, men även en uppsättning av tillbehör för Bing. Det finns dessutom indikationer på samarbete med Carette, Falk och Schoenner.

Annons från "Adreßbuch der Stadt Fürth 1896"

Bara ett fåtal år efter grundandet av bolaget, omkring 1901, kom det till dispyt mellan de olika partnerna vilket ledde till en separation. Krauss, Mohr och Lechner avgick från bolaget, som under en kort tid fortsatte att existera under sitt gamla namn lett av Emil Bell och Anton Ross, en affärsman från Nürenberg. Bolagsnamnet K.M.&Co. försvann 1903 och ändrades till E. Bell & B. Breitenbach. Bolaget existerade med detta namn till 1919.Det är osäkert om man tillverkade fler leksaker eller om man övergick till annan plåttillverkning, köksredskap mm.. År 1905 fick E. Bell and B. Breitenbach två patent på vattenpåfyllning för leksaksångmaskiner (D.RP. 160614 och 160615). Det är inte känt om dessa realiserades i någon maskin.

Direkt efter att ha lämnat bolaget startade W. Krauss och J. Mohr ett nytt bolag, Mohr & Krauss, med addressen Hochstraße 23, Nuremberg. Antagligen hade man tagit över en stor del av verktygen från K.M.&Co., då det fanns många likheter mellan leksakerna från de två olika bolagen. Det måste dock sägas att det inte går att exakt precisera tillverkaren av en del ångmaskiner och tillbehör under övergångsfasen mellan de olika bolagen. Identifieringen försvåras dessutom av att ångmaskiner och tillbehör från dessa bolag är relativt sällsynta.

Det finns tre kända patent av M&K, dock inget relaterat till ångleksaker. Utöver ångmaskiner, varmluftsmaskiner och tillbehör tillverkade fabriken leksakskranar i plåt och fjäderdrivna leksaksbilar med svänghjul. Det verkar som tillverkningen av ångmaskiner och varmluftsmaskiner upphörde redan innan första världskriget. Man fortsatte tillverka tillbehör till ångmaskiner, många med en blandning av litografi och handmålade.. Den 28:e december 1917 blev W. Krauss ensam ägare till M&K, antagligen pga av att J. Mohr dog. Efter kriget återupptogs tiollverkningen av bleckleksaker, fortfarande under namnet M&K. Detaljer om antal anställda, produktionsvolymer etc. har inte kunnat fastställas. Huvudbyggnaden på Hochstraße 23 (finns fortfarande bevarad) och resterna av fabriksbyggnaderna indikerar en personal på runt 40-60 anställda.

Den 19:e april 1923 upphörde bolaget att existera under sitt tidigare namn och blev nu Wilhelm Krauss. Huvudkontoret blev kvar på samma ställe. Tillverkningen inriktades fortfarande på ångmaskinstillbehör, men den skiftade betydligt mot enkla och billiga produkter. En hel seria av enkla tillbehör tillverkades för J. Falk och fanns med i deras kataloger från 1925. Vid mitten av 1930-talet användes en reviderad logotyp parallellt med den gamla logotypen.

Bolaget W.K upphörde den 23:e juni1938 under omständigheter som ännu ej retts ut. Politiska skäl kan inte uteslutas. Verktyg och maskiner togs över av Metallspielwarenfabrik Keim & Co., Nuremberg.