Peter Doll och Isaak Sondheim grundade Doll & Co i Nürnberg år 1898. Under de första åren var produktionen inriktad på ångmaskiner och tillbehör till dessa. År 1914 övergick man till urverksleksaker fram till 1920 då man återupptog tillverkningen av ångleksaker. Bolaget bytte ägare då det såldes till Fleischmann 1938. Fleischmann återanvände varumärket Doll för sina ångmaskiner under ett enda år, 1949.